Διατομή
Βραχύ Χαλινού

Η διατομή και πλαστική αποκατάσταση του βραχύ χαλινού της βαλάνου αποτελεί τη καταλληλότερη παρέμβαση για το συχνό αυτό φαινόμενο.
 
Η διατομή του βραχύ χαλινού:
·       γίνεται με χρήση ειδικής διαθερμίας,
·       με τη χρήση τοπικής αναισθησίας είναι ουσιαστικά ανώδυνη,
·       πρόκειται για αναίμακτη διαδικασία,
·       διαρκεί περίπου 15 λεπτά,
·       απαιτούνται συνήθως 4 ράμματα, τα οποία είναι αποροφήσιμα,
·       στη συνέχεια ο ασθενής επανέρχεται στις δραστηριότητές  του άμεσα,
μετά από περίπου 15-20 μέρες μπορούν να ξεκινήσουν οι επαφές ξανά.