Υπηρεσίες

Στο ιατρείο μας παρέχονται υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα της ειδικότητας της ουρολογίας.
Ο ιατρός συνεργάζεται με ιδιωτικές κλινικές για χειρουργικά περιστατικά και περιστατικά που χρήζουν νοσηλείας.

Υπηρεσίες Κλινικής

Διεύθυνση

Βούλγαρη 50, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο

2310 303090
697 8070199

Email

pouliosev@gmail.com