Θεραπεία Κονδυλωμάτων

Ο καυτηριασμός των κονδυλωμάτων των γεννητικών οργάνων:
·       γίνεται με χρήση ειδικής διαθερμίας,
·       με τη χρήση τοπικής αναισθησίας είναι ουσιαστικά ανώδυνος,
·       διαρκεί ελάχιστα λεπτά
στη συνέχεια ο ασθενής επανέρχεται στις δραστηριότητές  του άμεσα.