Ουροροομετρία

Πρόκειται για μια μη επεμβατική εξέταση η οποία στόχο έχει την μέτρηση της ταχύτητας με την οποία βγαίνουν τα ούρα κατά την ούρηση.

Με την εξέταση αυτή μπορεί να ανιχνευτούν καταστάσεις όπως:
·       η αποφρακτική ούρηση λόγω υπερπλασίας του προστάτη,
·       η αδύναμη ούρηση λόγω αδυναμίας της κύστης,
·       στενώματα της ουρήθρας.
 
Κατά την εξέταση αυτή, ο εξεταζόμενος ουρεί μέσα σε ένα ειδικό δοχείο αντί για τη λεκάνη της τουαλέτας και μέσω ειδικής επεξεργασίας τα αποτελέσματα εμφανίζονται στον υπολογιστή. Πάντα πρέπει  ακολουθείται από υπερηχογραφικό έλεγχο της ουροδόχου κύστης  για τυχόν υπολειπόμενο ποσό ούρων. Για να θεωρείται αξιόπιστη η εξέταση πρέπει τα ούρα να είναι πάνω από 150ml.