Υπερηχογράφημα
Ουροποιητικού

Το υπερηχογράφημα του ουροποιητικού συστήματος αποτελεί μια απεικονιστική μέθοδο που είναι ανώδυνη και χωρίς ακτινοβολία.
 
Με την εξέταση αυτή μπορούμε:
·      να ελέγξουμε τον προστάτη (μέγεθος, μορφολογία, ύπαρξη επασβεστώσεων),
·      να ελέγξουμε την ουροδόχο κύστη (ποσότητα ούρων που μένει μετά την ούρηση- post void residual ή PVR, χωρητικότητα της κύστης, πιθανοί όγκοι της κύστης),
·      να ελέγξουμε τα νεφρά (απόφραξη, πέτρες) και
να ελέγξουμε τους όρχεις.